Solarni Paneli

Solarni Paneli

Gotovo 90% ukupnih svetskih solarnih panela je napravljeno od silicijuma. Silicijum koji se koristi za izradu solarnih panela ima mnogo formi, glavna razlika je čistina silicijuma. 

Šta čistoća silicijuma zapravo znači? Što su savršenije poredjani molekuli silicijuma, to će solarna ćelija efikasnije konvertovati solarnu energiju u električnu.
069/44-99-222
069/44-99-777
069/44-99-007
office@mysolar.rs
Srbija
Solarni Panel  Eco Delta TOPCON ECO-420-435M-54LHC
Solarni Panel  Eco Delta ECO-325-345M-60DHC
Solarni Panel Eco Delta ECO-390M-66SA

Pogledajte naš online katalog.

Search