Banatsko Novo Selo  5.81 kW

Solarna elektrana izgrađena je na južnoj strani krova domačinstva snage 5.82kW za uštedu električne energije. Instaliran je jedan inverter marke Growat od 6kW.

Informacije:

  • Grad: Banatsko Novo Selo   
  • Snaga: 5.81 kW
  • Broj panela: 14
  • Snaga panela:  415W 
  • Broj invertera: 1
  • Tip invertera:  Growatt MOD 6KTL3-X
Search