+381 69 44 99 777

Pozovite nas

office@mysolar.rs

Pošaljite nam email

Česta pitanja i odgovori

Ovde možete pronaći najčešča pitanja i odgovore

Da li samostalni fotonaponski sistemi akumuliraju električnu energiju i kada je isključen glavni prekidač na komandnom ormanu?

Da, akumuliraju. Dakle ukoliko niste u vašoj kući ili vikendici i isključite glavni prekidač na komandnom ormanu, fotonaponski sistem će nastaviti da alumulira električnu energiju tako da ćete imati električne energije kada se vratite. Kada je prekidač isključen zapravo se samo prekida strujno kolo koje dovodi električnu energiju do utičnica tj. krajnjih potrošača, dok fotonaponski sistem nastavlja neometano i potpuno bezbedno da radi.

Da li je potrebna konstantna sunčeva svetlost da bi solarni paneli proizvodili električnu energiju?

Ne, naši solarni paneli i fotonaponski sistemi rade u svim vremenskim uslovima tokom cele godine. Leti, kada je sunčano vreme, proizvodiće više električne energije, dok će zimi i tokom oblačnih dana takođe proizvoditi električnu energiju samo u manjim količinama.

Da li je isplatljivo instalirati fotonaponski sistem?

Isplatljivo je u potpunosti. Elektrodistribucija otkupljuje električnu energiju proizvedenu putem fotonaponskih sistema po povlašćenim cenama. Ovo omogućuje da se investicija u mrežno povezani fotonaponski sistem u potpunosti isplati za 5-7 godina.

Da li su fotonaponski sistemi bezbedni?

Da, u potpunosti su bezbedni i pouzdani. Fotonaponski sistemi nemaju pokretne delove niti emituju bilo kakve toksične materije.

 

Koliko dugo traje montaža fotonaponskog sistema?

Sama montaža fotonaponsko sistema traje od 1-7 dana u zavisnosti od njegove veličine, terena i sl. Sam proces pribavljanja svih potrebnih dokumenata traje duže i zavisi od elektrodistribucije.

Koja je razlika između monokristalnih i polikristalnih solarnih panela? Koji su bolji?

Na prvi pogled razlika izmedju monokristalnih i polikristalnih solarnih penela je u boji. Monokristalni solarni paneli su tamno crne boje dok su polikristalni plave boje. Monokristalni solarni paneli imaju za nijansu veću efikasnost od polikristalnih solarnih panela ali i veću cenu.Zbog svoje veće efikasnosti monokristalni solarni panel iste snage zauzima više prostora nego polikristalni. Monokristalni solarni paneli su se pokazali dobro u uslovima kada ima dosta sunčeve svetlosti ali kada nije previse toplo, dok su polikristalni solarni paneli bolji kada je visoka temperatura, kao i u uslovima smenjene svetlosti(hladovina, večernji časovi…). Takodje i cena ide u prilog polikristalnim solarnim panelima. Iako se ne može generalno reći koja vrsta solarnih panela je bolja, za klimatske uslove u Srbiji može se reći da su pogodniji polikristalni solarni paneli.

Koliko su česti kvarovi fotonaponskih sistema?

Fotonaponski sistemi, kao i svaki drugi sistemi zahtevaju održavanje i servisiranje sa vremena na vreme ali to je zaista minimalno dok su kvarovi retki.

Koliki je radni vek fotonaponskog sistema?

Radni vek fotonaponskih sistema je 25 godina.

Ko može dobiti status povlašćenog proizvođača električne energije?

Status povlašćenog proizvođača električne energije može dobiti proizvođač električne energije za elektranu koja koristi obnovlјive izvore energije ili za elektranu koja istovremeno proizvodi električnu i toplotnu energiju sa visokim stepenom iskorišćenja primarnog goriva, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Da li mogu dobiti status povlašćenog proizvođača za elektranu za sopstvene potrebe?

Jedan od uslova za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača jeste da elektrana bude priklјučena na elektroenergetski sistem. Merama podsticaja se podržavaju samo one elektrane koje električnu energiju isporučuju u elektroenergetski sistem. Dakle, elektrane koje proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe ne mogu biti u sistemu podsticajnih mera.

 

Da li fizičko lice može dobiti (privremeni) status povlašćenog proizvođača

Prema Zakonu o energetici fizička lica mogu steći status povlašćenog, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača za jednu elektranu instalisane snage do 30kW.

Da li mogu da prenesem (privremeni) status povlašćenog proizvođača na drugo lice?

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije, definisani su uslovi pod kojima se to može realizovati.

 

Da li je obavezno sticanje statusa povlašćenog proizvođača ukoliko imam elektranu koja koristi obnovlјive izvore energije?

Status povlašćenog proizvođača električne energije je preduslov za potpisivanje ugovora sa garantovanim snabdevačem o prodaji električne energije po podsticajnim cenama. Vlasnik elektrane na obnovlјive izvore energije nije obavezan da stekne status, ali onda ne može računati na podsticajne mere.

Da li je obavezno dobijanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača da bi se dobile mere podsticaja (stekao status povlašćenog proizvođača)?

Nije obavezno. Privremeni status služi kao garancija investitorima da će nakon okončanja izgradnje dobiti status povlašćenog proizvođača (za solarne elektrane i elektrane na vetar) i mere podsticaja koje su važile u trenutku podnošenja zahteva za sticanje privremenog statusa, bez obzira što su „kvote“ popunjene kada zatraži status povlašćenog proizvođača.

Šta su „kvote“?

„Kvote“ su opšte prihvaćeni naziv za ukupno instalisane snage svih elektrana u zbiru prema dole navedenim kategorijama koje će biti podržane merama podsticaja u Republici Srbiji. Kvote su definisane samo za solarne elektrane i elektrane na vetar i to:

 

Tip elektrane

Kvota [MW]

Elektrane na vetar

500

Solarne elektrane na objektu, snage do 30 kW

2

Solarne elektrane na objektu, snage od 30 kW do 500 kW

2

Solarne elektrane na zemlјi

6

 

Kolike su kvote za ovu godinu, a kolike za iduću?

Kvote nisu definisane na godišnjem nivou, već važe dok važi Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača.Kada će biti nove kvote?

Do donošenja nove Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača ukupan kapacitet (maksimalni kapacitet) podržan merama podsticaja po pojedinim kategorijama neće biti menjan.

 

Ako pojedini investitori odustanu od investicije ili izgube status, odnosno privremeni status povlašćenog proizvođača, to nema za posledicu pojavu slobodnog kapaciteta. Slobodnog kapaciteta se može pojaviti jedino kroz uvećanje maksimalnog kapaciteta, izmenom Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača, kada će oslobođeni kapacitet u prethodnom periodu biti uračunat u slobodni kapacitet po toj novoj, izmenjenoj uredbi.

Šta su mere podsticaja?

Mere podsticaja su Zakonom o energetici zagarantovana prava povlašćenih proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora i postrojenja koja istovremeno proizvode električnu i toplotnu energiju sa visokim stepenom iskorišćenja primarnog goriva. Bliže su određene Uredbom o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije, a pre svega se odnose na podsticajne cene, podsticajni period i preuzimanje balansne odgovornosti od strane garantovanog snabdevača.

Da li se mere podsticaja odnose na „višak“ proizvedene energije koja se isporučuje u mrežu?

Ne. Ugovor se potpisuje na ukupan iznos proizvedene električne energije, odnosno, elektrana mora imati svoj poseban priklјučak na elektroenergetsku mrežu, nezavisno od drugih objekata u neposrednoj blizini.

Ko ima prava na mere podsticaja?

Svi proizvođači električne energije koji steknu status povlašćenog proizvođača električne energije.

Šta je to ugovor o otkupu električne energije (PPA)?

Nakon sticanja statusa povlašćenog proizvođača, a po Zakonu o energetici po sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača, proizvođač električne energije ima pravo na potpisivanje ugovora o otkupu ukupnog iznosa proizvedene električne energije (popularno PPA – Power Purchase Agreement) po povlašćenim cenama sa garantovanim snabdevačem. Kroz taj ugovor se ostvaruju i prava povlašćenog proizvođača propisanom zakonom. Ugovor pokriva i period probnog rada elektrane.

Na koliko godina se potpisuje ugovor o fid-in tarifi (PPA)?

Period na koji se zaklјučuje ugovor o otkupu električne energije po povlašćenim cenama je 12 godina. Za jednu elektranu ovaj ugovor se može sklopiti samo jednom.

Ko finansira razliku u ceni električne energije koju proizvode povlašćeni proizvođači?

Krajnji kupci električne energije u Srbiji plaćaju naknadu za obnovlјive izvore energije u iznosu od 0,093 din/kWh, a iz koje se isplaćuju povlašćeni proizvođači električne energije. Ovo je bliže određeno Uredbom o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije i Uredbom o visini posebne naknade za podsticaj u 2016. godini.

Da li povlašćeni proizvođač ima prava na garancije porekla električne energije?

Prema novom Zakonu o energetici ne može se istovremeno imati status povlašćenog proizvođača i status proizvođača iz obnovlјivih izvora energije, tako da se investitor mora odlučiti da li želi da koristi mere podsticaja ili garancije porekla.

Zatražite
Ponudu

Popunjavanjem ove forme možete zatražiti ponudu a mi ćemo Vas kontaktirati sa idejnim rešenjem u što kraćem roku

Tip solarnog sistema

U kartici ispod odaberite tip solarnog sistema koji Vas interesuje.
A zatim popunite formu za isti.