Osvojite energetsku nezavisnost uz našu pomoć - Postanite prozjumeri

Osvojite energetsku nezavisnost uz našu pomoć - Postanite prozjumeri

14.08.2023. U današnjem svetu, koncept "prozjumera" postaje ključan za građane i firme koje teže energetskoj nezavisnosti. Ovaj izraz označava spoj uloge kupca i proizvođača električne energije, omogućavajući vam da stvarate sopstvenu energiju iz solarnih panela za vaše potrebe. Ova inicijativa ne samo da donosi praktične koristi, već ima i dalekosežan uticaj na energetsku demokratizaciju i održivost.

U današnjem svetu, koncept "prozjumera" postaje ključan za građane i firme koje teže energetskoj nezavisnosti. Ovaj izraz označava spoj uloge kupca i proizvođača električne energije, omogućavajući vam da stvarate sopstvenu energiju iz solarnih panela za vaše potrebe. Ova inicijativa ne samo da donosi praktične koristi, već ima i dalekosežan uticaj na energetsku demokratizaciju i održivost.

Mogućnost postati prozjumera ključna je za ostvarenje demokratizacije energetike. Ovaj koncept podrazumeva aktivno uključivanje građana i firmi u proizvodnju čiste energije, čime se umanjuje moć velikih energetskih kompanija. Ovo takođe ima potencijal da značajno doprinese smanjenju klimatskih promena koje već utiču na našu planetu.

U Srbiji, usvajanjem Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača, postati prozjumer nikada nije bilo lakše. Ova regulativa olakšava proces i proceduru dobijanja statusa prozjumera, omogućavajući vam da preuzmete kontrolu nad vašom energetskom budućnošću.

Naš tim vam pomaže da postignete ovu korisnu ulogu kroz tri ključna koraka:

  1. Saradnja sa Elektroprivredom Srbije: Pomažemo vam u zahtevu za promenu ugovora o snabdevanju, omogućavajući vam prelazak na novi model.
  2. Saradnja sa Elektrodistribucijom Srbije: Naši stručnjaci vas vode kroz proces dobijanja potvrde o ispravnosti uređaja i instalacija.
  3. Instalacija Solarnih Panela: Naša firma se brine o instalaciji solarnih panela na vašem domu ili poslovnom objektu, omogućavajući vam da započnete proizvodnju energije.

Ovo je vaš korak ka energetskoj nezavisnosti. Kao prozjumer, proizvodićete svoju energiju za vlastitu potrošnju, uz podršku usluge neto merenja. Postanite deo ove transformacije i doprinesite održivoj budućnosti.

No comments yet
Search